ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30-16.30

“จิตวิทยาสร้างสุขในยุค New Normal “

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน โทร: 094-440-0494
Email: tpa.thailand@hotmail.com

ลงทะเบียน<<
1.สมาชิกสมาคม ฯ/นิสิต/นักศักษา:ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2.บุคลทั่วไป :500 บาท

กิจกรรม

สมาคมจิตวิทยาสังคมแห่งเอเชีย (The Asian Association of Social Psychology) ขอชวนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 14th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology
(AASP 2021)
วันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 นี้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
สำหรับท่านที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของการประชุมดังนี้ค่ะ https://www.aasp2021seoul.org/html

รายชื่อ คณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยา

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา  เกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย