ข่าวสาร

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความ
เพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร จิตวิทยา ISSN: 0858-8627
ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2564
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำการเขียนบทความ ได้ตาม
QR CODE หรือ http://thaipsychological.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. ดร. ลินดา สุวรรณดี โทร: 081-5804498
2. คุณ กวีวัจน์ จักสมศักดิ์ โทร: 097-187-7999
Email: tpa.thailand@hotmail.com

กิจกรรม

สมาคมจิตวิทยาสังคมแห่งเอเชีย (The Asian Association of Social Psychology) ขอชวนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 14th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology
(AASP 2021)
วันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 นี้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
สำหรับท่านที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของการประชุมดังนี้ค่ะ https://www.aasp2021seoul.org/html

รายชื่อ คณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยา

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา  เกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย