ข่าวสาร/ประกาศจากกองบรรณาธิการ​

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30-16.30

โครงการประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  
“จิตวิทยาสร้างสุขในยุค New Normal “
เอกสารโครงการ<<

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน โทร: 094-440-0494
Email: [email protected]