ติดต่อสมาคม

ที่ตั้ง : สำนักงาน สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
เลขที่ 1761 ถนน พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพ 10250

Telephone: +0944400494

Line ID: tpathailand

Email: [email protected]